Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


Μαθηματικά β’ γυμνασίου Η συνάρτηση ψ=αχ
Ερωτήσεις θεωρίας
Α/ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Α.Π ή Α. για Α.Π είναι ανάλογα ποσά και Α. άγνωστο.
1.    Πατάτες 1kg με τιμή στην αγορά.
2.    Ώρες εργασίας με μισθοδοσία.
3.    Ώρες διαβάσματος με απόδοση στο σχολείο.
4.    Η μάζα με το βάρος.
5.    Ο πληθυσμός μίας χώρας με την ανεργία.
Β/ Συμπληρώστε τα κενά με την ορολογία των ανάλογων ποσών.
Δύο ποσά τα λέμε α……………. όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός ποσού με έναν α…………….., πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα και οι τιμές του άλλου π…………….   με έναν ίδιο α……….. .
Γ/ Συμπληρώστε τον τύπο της συνάρτησης ανάλογων ποσών.
Δύο ποσά λέγονται ανάλογα και εκφράζονται με τον τύπο: y=……χ
Δ/ Συμπληρώστε τα κενά με τον όρο «κλίση της ευθείας» y=αχ.
Η κλίση της ευθείας y=αχ είναι ο σταθερός λόγος ….
                                                                                    = α

              ….
Ασκήσεις κατανόησης.
Α/ Δίνεται ο παρακάτω πίνακας κάποιων ποσών να βρείτε αν είναι ανάλογα. Σε περίπτωση που τα ποσά είναι όντος ανάλογα να βρείτε τον συντελεστή αναλογίας.
χ
1
2
4
6
8
10
y
2
4
6
8
10
12
Β/ Σε ένα σύστημα αξόνων να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση: y=1
                                                                                                        ___χ
                                                                                                                                                                                                                                    2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link