Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012


Χημεία Β’ γυμνασίου επεξήγηση όρων: συμπύκνωση, αραίωση και ανάμειξη.
Περιληπτική απόδοση των όρων.
·Ανάμειξη διαλυμάτων είναι η διαδικασία στην οποία «ρίχνουμε» δύο μείγματα σε ένα νέο δοχείο και δημιουργούμε ένα νέο μείγμα ετερογενές ή ομογενές. Σε αυτή τη διαδικασία για να βρούμε την περιεκτικότητα ενός μείγματος κάνουμε τα παρακάτω στάδια.
1.    Υπολογίζουμε την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχετε στα διαλύματα πριν τα αναμείξουμε.
2.     Λύνουμε την άσκηση προσθέτοντας το γενικό σύνολο της διαλυμένης ουσίας και του συνολικού όγκου του διαλύματος και λύνετε με την μέθοδο των τριών.
3.    Ο όγκος-μάζα του τελικού διαλύματος θα  πρέπει να ισούται με την πρόσθεση των δύο αρχικών διαλυμάτων.
4.    Η περιεκτικότητα του αναμειγμένου διαλύματος πρέπει να είναι ανάμεσα στις αρχικές και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ούτε μικρότερη από αυτές.
·Αραίωση διαλυμάτων είναι όταν έχω ένα αρχικό διάλυμα και προσθέτω και άλλο διαλύτη και δημιουργείτε ένα 3το διάλυμα με περισσότερο διαλύτη αλλά η διαλυμένη ουσία παραμένει αμετάβλητη δηλαδή δεν αλλάζει. Για να λύσετε ένα τέτοιο τύπο ασκήσεων ακολουθήτε τα εξής βήματα:
1.    βρίσκετε την αρχική μάζα-όγκο της διαλυμένης ουσίας και αφού η αρχική μάζα-όγκος της ισούται με το νέο διάλυμα τότε βρήκατε την διαλυμένη ουσία.
2.    μετά μπορεί να σας ζητάει να βρείτε πόσο διαλύτη προσθέσατε. Τότε με την μέθοδο των τριών και θα βρείτε τον όγκο του διαλύτη.
·Συμπύκνωση-Πύκνωση διαλυμάτων με την εξάτμιση είναι η ίδια ακριβός διαδικασία με  την αραίωση μόνο που εδώ έχετε: π.χ. ένα κουταλάκι ζαχαρόνερο το βγάζετε στον ήλιο και φεύγει το νερό και μένει η ζάχαρη η μάζα της ζάχαρης δεν μεταβάλετε και ακολουθήτε την ίδια διαδικασία  με την αραίωση διαλυμάτων.
          Χημεία β’ γυμνασίου τρόπος εκτέλεσης της μεθόδου των τριών.
          Μας δίνετε το παρακάτω πρόβλημα:
Σε 280 γραμμάρια υδατικού διαλύματος ζάχαρης υπάρχουν 16 γραμμάρια ζάχαρης.
α) Να βρείτε την περιεκτικότητα επί της εκατό βάρος προς βάρος.
Λύση:
280 γραμμάρια διαλύματος  έχουμε 16 γραμμάρια διαλυμένης ουσίας
100 γραμμάρια διαλύματος έχουμε «χ» γραμμάρια διαλυμένης ουσίας
280·χ= 100·16
 1600= 280χ διαιρούμε με τον συντελεστή του αγνώστου και βρίσκουμε
5,714….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link