Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012


Ασκήσεις Γεωγραφίας Μάθημα 32.
Α/  Σημάνετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος.
1.    Η γλώσσες της Ευρώπης δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
2.    Στην Ευρώπη υπάρχουν 3 κατηγορίες θρησκευτικών αντιλήψεων ( μία μεγάλη ομάδα με διάφορες εραίσεις).
3.    Μπορούμε να μιλήσουμε για «ευρωπαϊκό πολιτισμό».
4.    Η Ευρωπαϊκή ένωση έχει 99 γλώσσες.
5.    Στην Ευρώπη υπάρχει ένας μικρός πληθυσμός μωαμεθανισμός.
6.    Αρκετοί από τους παλιούς πολέμους έγιναν για θρησκευτικούς λόγους.
7.    Η μεγάλη θρησκευτική Ευρωπαϊκή ομάδα είναι ο Μωαμεθανισμός.
8.    Οι θρησκευτική σειρά είναι: Λατινικό &Κυριλλικό®ελληνικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link