Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


Πληροφορική απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου σελίδα 119. 
Ερώτηση 1τη.
«Τι είναι τα Πολυμέσα;»
Πολυμέσα ονομάζετε η δυνατότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην αλληλεπίδραση με το χρήστη μέσο διαφόρων εφαρμογών επικοινωνίας.
Ερώτηση 2ρη.
«Με ποιό τρόπο μετατρέπουμε μία εικόνα τυπωμένη σε ψηφιακή μορφή;»
Η μετατροπή μίας τυπωμένης εικόνας σε ψηφιακή γίνεται από την διαίρεση της από το «σκάνερ» σε εικονοστοιχία-pixels.
Ερώτηση 3τη.
«Με ποιο τρόπο μετατρέπετε  ο ήχος σε ψηφιακή μορφή;»
Η μετατροπή του ήχου σε ψηφιακή μορφή γίνεται με τη μέθοδο της δειγματοληψίας του ήχου. Δηλαδή μέτρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα της έντασης του ήχου.
Ερώτηση 4τη.
«Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μίας εικόνας που θα πρέπει να προσέξουμε πριν την τύπωση της;»
1.   Την ανάλυση της( όσο πιο μεγάλη είναι τόσο το καλύτερο).
2.  Την ανάλυση της οθόνης με την ανάλυση του εκτυπωτή (όσο πιο χαμηλή ανάλυση της οθόνης®εκτυπώνεται άσχημα η εικόνα).
3.  Η χρωματική επιλογή πριν την εκτύπωση (δηλαδή αν εκτυπώνεται έγχρωμα ή ασπρόμαυρα).
4.  Το βάθος του χρώματος που θα εκτυπωθεί η εικόνα.
Ερώτηση 5τη.
«Ποιες είναι οι χρήσεις πολυμέσων;»
Τα πολυμέσα έχουν πολλές χρήσεις. Οι πιο συχνές είναι:
1.   εκπαίδευση.
2.  ψυχαγωγία.
3.  τουρισμός.
4.  πληροφόρηση.
5.  διαφήμιση.
6.  πωλήσεις προϊόντων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link