Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


Χημεία Β’ Γυμνασίου Σημειώσεις
Μάθημα 2.2.2 Διαλύματα
š Τα ομογενή μείγματα ονομάζονται και διαλύματα.
š Τα ομογενή μείγματα έχουν σε όλη την μάζα τους τις ίδιες ιδιότητες.
š Κάθε ομογενές μείγμα έχει ένα συστατικό που ονομάζετε διαλύτης και μπορεί να διασπάσει τα υπόλοιπα συστατικά του μείγματος και ονομάζονται διαλυμένες ουσίες.
š Ο διαλύτης είναι το συστατικό του ομογενούς μείγματος που έχει την ίδια φυσική κατάσταση με το διάλυμα.
š Στα υγρά μείγματα ο διαλύτης έχει μεγαλύτερη αναλογία.
š Σε μία μικρή ποσότητα διαλύτη δεν μπορούμε να διαλύσουμε απεριόριστη ποσότητα διαλυμένης ουσίας. Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας προσαρμόζετε ανάλογα με τον διαλύτη, δηλαδή την αναλογία διαλύτη και διαλυμένης ουσίας.
®Πίνακας παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλυμένη ουσία
1.    η ουσία
2.    η θερμοκρασία

š Τα διαλύματα τα οποία ο διαλύτης είναι υγρό λέγονται υδατικά διαλύματα.
®Παράγοντες που καθιστούν το νερό ένα πολύ καλό διαλύτη.

μπορεί και διαλύει πολλές ουσίες
είναι φτηνός διαλύτης
θεωρείτε παγκόσμιος διαλύτης
®Τα ομογενή μείγματα είναι αυτά που όλα τα υλικά δεν μπορούν να διακριθούν με γυμνό μάτι. Π.χ.®αλατόνερο, ζαχαρόνερο.
Μάθημα 2.3/2.3.2/2.3.3 Περιεκτικότητα διαλύματος w/ww/vw/v.
š Περιεκτικότητα διαλύματος λέγετε το μέγεθος που δείχνει την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας/ουσιών.
®Π.χ. Το αλάτι  που περιέχετε σε ένα διάλυμα αλατόνερου είναι 20 gr.
šΔηλαδή το αλάτι που είναι 20 γραμμάρια είναι η περιεκτικότητα (της διαλυμένης ουσίας) που βρίσκετε στο διάλυμα αλατόνερου.
š Η περιεκτικότητα (% w/w) σημαίνει περιεκτικότητα στα εκατό βάρος προς βάρος, δηλαδή πόση περιεκτικότητα διαλυμένης ουσίας υπάρχει σε ένα διάλυμα 100 γραμμαρίων{ το μέτρο που μετριέται αυτή η περιεκτικότητα είναι   %gr/gr} (γραμμάρια).
š Η περιεκτικότητα (%w/v) σημαίνει περιεκτικότατα στα εκατό βάρος προς όγκο.
ª Π.χ. Στα 300mL διαλύματος αλατόνερου έχει περιεκτικότητα 20%. Να βρείτε Την Διαλυμένη ουσία.
š Η περιεκτικότητα (%v/v) σημαίνει περιεκτικότητα στα εκατό όγκο προς όγκο.
š Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με αραίωση διαλύματος η μάζα του διαλύματος παραμένει ίδια πριν και μετά την αραίωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την  συμπύκνωση.
š Όταν γίνετε ανάμειξη διαλυμάτων τότε η μάζα της διαλυμένης ουσίας είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των μαζών και των δύο διαλυμάτων ξεχωριστά
Μάθημα 2.4 Η ρύπανση του νερού
Ø Λύματα: είναι τα υγρά απόβλητα των σπιτιών, των βιομηχανιών, των βιοτεχνιών και των αγρών.
Ø Τα λύματα καταλήγουν στους υδάτινους αποδέκτες: Οι υδάτινοι αποδέκτες είναι: τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες και όλοι οι υδάτινοι χώροι που υπάρχουν στην Γή.
Ø Οι ουσίες που μολύνουν και προκαλούν ρύπανση λέγονται ρύποι.
Ø Οι ρύποι επηρεάζουν και τα υδάτινα οικοσυστήματα χλωρίδας και πανίδας που υπάρχουν στις περιοχές όπου υπάρχει νερό.
Ø Στα υδάτινα οικοσυστήματα υπάρχουν μηχανισμοί αυτοκαθαρισμού αλλά στην εποχή μας τα λύματα είναι τόσα πολλά ώστε αυτοί οι οργανισμοί που φροντίζουν  τον καθαρισμό να μην μπορούν να προλάβουν να καθαρίσουν όλα τα λύματα.
Πίνακας 3τος Η συνέπειες από την ρύπανση του νερού.
          μείωση της διαύγειας του νερού (διαύγεια= χρώμα) μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό.
μείωση των ζώων και των φυτών που ζουν στα υδάτινα οικοσυστήματα.
γίνεται αισθητική υποβάθμιση.
Πίνακας 4τος Τι μπορεί να γίνει για την μείωση της ρύοπανσης του νερού.
Η επεξεργασία των λυμάτων με την χρήση βιολογικού καθαρισμού.
Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπους
Ευτροφισμός: Τα λύματα της πόλης και του αγρού που καταλήγουν στον υδάτινο αποδέκτη με αποτέλεσμα την υπερβολική ανάπτυξη των φυτών και για να σαπίσουν χρειάζονται πολύ από το διαλυμένο οξυγόνο του νερού ώστε να μην μένει το αρκετό απαραίτητο οξυγόνο για τα ψάρια και να πεθαίνουν.

Βιοσυσσώρευση:  Όταν τα βαριά μέταλλα καταναλώνονται από τα ψάρια και τους οργανισμούς που μπορούν να φαγωθούν και βρίσκονται στη θάλασσα τότε όταν οι άνθρωποι τρώνε αυτά τα ψάρια μπορεί να προκληθούν πολύ σοβαρές βλάβες στον οργανισμό των ανθρώπων.

Μάθημα 2.5 Μέθοδοι διαχωρισμού μειγμάτων.
ü
Εκχύλιση
είναι η μέθοδος κατά την οποία μεταφέρονται οι ουσίες από ένα άλλο αντικείμενο στο νερό.
                  
                        
 ü Απόχυση είναι η μέθοδος διαχωρισμού κατά την οποία διαχωρίζετε το υγρό από το στερεό ετερογενές μείγμα.
ª Διαχωρίζει τα φύλλα του τσαγιού από το υγρό (τσάι).
ü Διήθηση είναι η μέθοδος κατά την οποία διαχωρίζετε με φίλτρο το στερεό με το υγρό μέρος του ετερογενούς μείγματος.

                         
ü Εξάτμιση η μέθοδος διαχωρισμού μείγματος με την οποία εξατμίζετε τον υγρό και μας μένει η διαλυμένη ουσία ή το άλλο συστατικό του μείγματος.
     ü Η απόσταξη είναι η μέθοδος κατά την οποία διαχωρίζετε με τον βρασμό δύο ή παραπάνω συστατικά.

ü Χρωματογραφία όταν εξαναγκάζουμε με το διηθητικό χαρτί το μελάνι να μας αποκαλύψει όλα τα χρωματικά του στοιχεία που θα απορροφηθούν από το διηθητικό χαρτί.

ü Φυγοκέντριση είναι όταν περιστρέφουμε με μεγάλη ταχύτητα το μείγμα για να αποκαλυφθούν όλα τα συστατικά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link