Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012


Επανάληψη ιστορίας για διαγώνισμα.
Η κρίση και η απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα.
          Το Βυζάντιο μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα Βασίλειου του Β’.
·Νίκησαν σε πολλές μάχες.
·Έγιναν παγκόσμια δύναμη με διεθνής κύρος στον οικονομικό τομέα.
          Εσωτερική αναταραχή.
Οι αυτοκράτορες νόμιζαν ότι βρισκόντουσαν σε μία εποχή ειρήνης και πήραν μέτρα αποστρατικοποίησης.
1.    Παραμέλησαν τον στόλο η δόξα της Ρωμανίας.
2.    διάλυση των θεμάτων και των θεματικών στρατών.
3.    αντικατάσταση  της υποχρεωτικής θητείας με επιβολή φόρου.
4.    Στρατολόγησαν μισθοφόρους ξένους.
5.    Έβαλαν σε υψηλές θέσεις ξένους.
·Οι νέοι φόροι οδήγησαν τον λαό σε εξεγέρσεις.
·Οι ταραχές που προκλήθηκαν δημιούργησαν ένα κλίμα γενικευμένης κρίσης.
          Στρατιωτικές αποτυχίες.
1.    Οι Σελτζούκοι Τούρκοι νίκησαν τον στρατό του Βυζαντίου στο Ματζικέρτ στην λίμνη Βαν.
2.    Οι Νορμανδοί κατέλαβαν το τελευταίο οχυρό των Βυζαντινών στην Αδριατική Το Μπάρι.
Η περίοδος των διαδόχων του Βασίλειου του Β’ χαρακτηρίστηκε από στασιμότητα και αποδυνάμωση του Βυζαντίου.
Οι Κομνηνοί και μερική αναδιοργάνωση της Αυτοκρατορίας.\
          Εχθροί:
1.    Νορμανδοί: απειλούν τις ακτές Ηπείρου.
2.    Κουμάνοι-Πατζινάκιδες: Λεηλατούν τα βαλκάνια.
3.    Σελτζούκοι Τούρκοι: κατακτούν μέρη της Μ. Ασίας.
Ο θεσμός της Πρόνοιας
1.     Θεσπίστηκε από τον Αλέξιο τον Α’ τον Κομνηνό και είχε σαν στόχο την στρατιωτική ενεργοποίηση των ευγενών παραχωρώντας τους ισόβια γή που μπορούσαν να την εκμεταλλεύονταν και να βάζανε φορολογία στους κατοίκους της.
2.    Οι ευγενείς που   πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ονομάστηκαν προνοιάριοι και έγιναν η κύρια τάξη ενώ η θέση των φτωχών εξέπεσε πιο πολύ.
Στρατιωτική καταστροφή.
1.    Που έγινε: στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας.
2.    Πότε έγινε: Επί τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Α’ το 1176
3.    Από ποιόν έγινε: από τον Σουλτάνο των Σελτζούκων Τούρκων από την ξαφνική επίθεση που οργάνωσε.
4.    Συνέπειες:  Παγίωση της θέσης των Τούρκων στην Μ.Α.
5.    Εξισλαμισμός των χριστιανών από τις σφαγές, πείνα, πανούκλα.
Η ενετική οικονομία διείσδυση και το Σχίσμα των εκκλησιών.
Βενετοί:
Βοήθησαν τους Βυζαντινούς με τον πανίσχυρο στόλο τους να αντιμετωπίσουν τους Νορμανδούς που είχαν αποβιβαστεί στις ακτές της Ηπείρου.
Βυζαντινοί:
Ο Αλέξιος ο Α’ με το χρυσόβουλο του 1082 (επίσημη έγγραφη συμφωνία που έφερε την αυτοκρατορική υπογραφή και το αποτύπωμα της χρυσής βούλας του. που παραχωρούσε προνόμια στους βυζαντινούς:
1.    Έδωσε τίτλους και χρηματικές χορηγίες στους άρχοντες.
2.     παραχώρησε αποβάθρες και εμπορικά καταστήματα στην Πρωτεύουσα.
3.    Απάλλαξε το ενετικό εμπόριο από  τους δασμούς.
Αποτελέσματα:
1.    Παραίτηση Βυζαντίου από τα οικονομικά, φορολογικά, ναυτιλιακά δικαιώματα του.
2.    Οι Βενετοί ίδρυσαν μία ισχυρή αποικιακή αυτοκρατορία.
3.    Το Βυζάντιο έχασε τον ρόλο του ως μεσάζοντας του εμπορίου ανάμεσα στους Άραβες και τους ευρωπαίους. Και την κυρίαρχη θέση του στη Μεσόγειο.
Σχίσμα εκκλησιών:
1.    Αιτία: ο ανταγωνισμός των πατριαρχείων ρώμης και Κωνσταντινούπολης για την κυριαρχία στη χριστιανική οικουμένη.
2.    Συνθήκες: Ανένδοτη στάση και αλαζονεία των δύο πλευρών στην προσπάθεια επίλυσης δογματικών και λειτουργικών διαφορών.
3.    Αποτέλεσμα: Σχίσμα των 2 εκκλησιών σε ρωμαιοκαθολική και ορθόδοξη.
4.    Σημασία: ανυπολόγιστη προς τις μελλοντικές συνέπειες που θα είχε αυτό για το Βυζάντιο.
Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης.
Οι σταυροφορίες ήταν κίνηση που ξεκίνησε από την Δύση τον 11ο αιώνα από την πρωτοβουλία των παπών. Ο στόχος τους ήταν: η επανάκτηση του πανάγιου Τάφου και των Αγίων τόπων που είχαν οι Τούρκοι.
          Αίτια:
1.    οι ωμότητες των Αράβων-Τούρκων κατά των προσκυνητών.
2.    τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης.
3.    το κάλεσμα για βοήθεια του Αλέξιου του Α’ του Κομνηνού.
Α’ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ.
Η 1τη σταυροφορία κηρύχτηκε από τον πάπα Ουρβανό τον Β’ στη Γαλλία και είχε κυρίως θρησκευτικό χαρακτήρα. Η 1τη σταυροφορία έχει 2 κατηγορίες την λαϊκή και την φεουδαρχική Η λαϊκή προηγήθηκε της φεουδαρχικής και συντρίβει από τους Τούρκους.
Η φεουδαρχική νίκησε τους Τούρκους, πήραν εδάφη της Μ.Α. και κάποια τα παραχώρησαν στο Βυζάντιο. Ίδρυσαν ηγεμονίες και αυτοτελή κρατίδια στη Συρία και στη Παλαιστίνη. Οι στρατιώτες πολέμησαν με αυταπάρνηση και θρησκευτικό πάθος.
Β’+Γ’ Σταυροφορία.
Οι σταυροφορίες ήταν ανεπιτυχείς, το Βυζάντιο έχασε την Κύπρο την οποία την κατέλαβε ο Άγγλος Βασιλιάς Ριχάρδος Λεοντόκαρδος και την Παρέδωσε στη Λουζινιάν και την κατείχαν οι Δυτικοί για 4 αιώνες.
Δ’ Σταυροφορία.
Είχε  υλικά κίνητρα. Ο αρχικός σκοπός ήταν η Αίγυπτος- Συρία αλλά κατέλαβαν την  Κωνσταντινούπολη.
Λατινικά κράτη ιστορία
Περίοδος Λατινοκρατίας
· Αρχίζει με τη διανομή βυζαντινών εδαφών
· Βενετοί: Πήραν το μεγαλύτερο μέρος της Κωνσταντινούπολης.
            Λατινικά κράτη
·Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης
·Βασίλειο Θεσσαλονίκης
·Δουκάτο Αθήνας
·Ηγεμονία Αχαΐας
            Ελληνικά κράτη
·Αυτοκρατορία Τραπεζούντας
·Αυτοκρατορία Νίκαιας
·Κράτος της Ηπείρου
·Δεσποτάτο του Μυστρά
            ® Το δεσποτάτο του Μυστρά είχε πρωτεύουσα το Μυστρά και το διοικούσε ο δεσπότης.
Λατίνοι και Έλληνες
®Λατίνοι: αντιμετώπιζαν περιφρονητικά του έλληνες που πίστευαν σε άλλη θρησκεία
®Έλληνες: Ενώθηκαν και αντιστάθηκαν αποτελεσματικά εναντίων των Λατίνων.
            Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης
šΤα ελληνικά κράτη ένωσαν τις δυνάμεις τους.
šΟι Βυζαντινοί από το 1071 και μετά την 1τη άλωση το 1204 άρχισαν να συνδέονται με το αρχαίο και ελληνικό και το χριστιανικό συναίσθημα που τους έδενε.
šΤο εθνικό συναίσθημα που δημιουργήθηκε ήταν το μοναδικό στίρηγμα που έιχε το Βυζάντιο.
            Ανάκτηση της Πόλης από τους Βυζαντινούς.
¥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ: στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά (πρόοδος στον πολιτισμό).
¥Η πόλη κατακτήθηκε από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ Η τον Παλαιολόγο.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link