Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


Χημεία
Φυσικό περιβάλλον λέμε το σύνολο των σωμάτων που μας περιβάλλουν και τις συνθήκες που επικρατούν.
Ανθρωπογενές περιβάλλον λέμε το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον.
Φυσικές μεταβολές λέγονται εκείνες οι μεταβολές των σωμάτων όπου δεν μεταβάλλεται ριζικά η σύσταση τους δηλαδή διατηρούνται όλες οι ιδιότητες τους.
Χημικές μεταβολές είναι οι μεταβολές που αλλάζει ριζικά η σύσταση τους.
Η χημεία κάνει την ζωή μας πιο εύκολη και ευχάριστη επίσης βελτιώνει την υγεία μας.
Η χημεία ερευνά τη φύση και διδάσκεται από αυτήν.
Υπάρχει επωφελή και επιζήμια στη χρήση χημικών.
             

Όταν λέμε συνθήκες στις οποίες βρίσκεται ένα υλικό λέμε την θερμοκρασία και την πίεση που ασκείτε σε αυτό.
Τα σωματίδια τα οποία βρίσκονται σε στερεή μορφή είναι το ένα δίπλα στο άλλο ενώ τα σωματίδια στα οποία είναι υπό θέρμανση το ένα είναι απόμακρο από το άλλο και κινούνται με πολύ γρήγορη ταχύτητα.
Η στερεή μορφή ονομάζεται (s)= solid
Η υγρή μορφή  ονομάζεται (l)= liquid
Η αέρια μορφή ονομάζεται (g)= gas

Στερεά
Υγρά
Αέρια
Μάζα
ορισμένη
ορισμένη
ορισμένη
Όγκος
ορισμένος
ορισμένος
Μεταβαλλ.
Σχήμα
Ορισμένο
Μεταβαλλ.
Μεταβαλλ.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα σώμα είναι : η θερμοκρασία και η πίεση.
Η θερμοκρασία στην οποία ένα σώμα ρευστοποιείτε ένα στερεό σώμα λέγεται σημείο τήξεως. Το σημείο τήξεως είναι στους 0 βαθμούς κελσίου.
Το σημείο βρασμού είναι το σημείο όπου ένα υγρό σώμα βράζει και το σημείο είναι στους 100 βαθμούς κελσίου.
-50       Σημείο τήξεως  Σημείο Βρασμού

-100            0   100


           


Εξάχνωση        Συμπύκνωση
            Απόθεση          Εξάτμιση          ή υγροποίηση


Τήξη   
           
              πήξη

Οι ιδιότητες των υλικών είναι οι εξής:
           
Η σκληρότητα των ορυκτών προσδιορίζεται από την σκληρομετρική κλίμακα Mohs που σύμφωνα με αυτήν πιο σκληρό υλικό είναι το διαμάντι και το λιγότερο σκληρό ορυκτό είναι ο Τάλκης.
Η ελαστικότητα προσδιορίζεται από την παραμόρφωση και την αλίωση του αρχικού σχήματος των υλικών. Υπάρχουν κάποια υλικά που δεν έχουν καθόλου ελαστικότητα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλιωθεί η αρχική τους μορφή.
Η πυκνότητα των υλικών είναι πόση μάζα και όγκο έχουν τα σώματα.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι το πόσο και το αν μπορεί να περάσει από ένα σώμα η ηλεκτρική ενέργεια.
Η θερμική αγωγιμότητα είναι το πόσο και το εάν μπορεί να περάσει η θερμική δύναμη από ένα σώμα.
Το νερό είναι το πιο χρήσιμο και πιο διαδεδομένο υγρό στη φύση.
Το 70% της επιφάνειας της Γής καλύπτετε από νερό.
Το νερό είναι το κύριο συστατικό των ζωντανών οργανισμών στην φύση.
Το νερό είναι επίσης και το κύριο συστατικό των τροφών και πολλών άλλων.
                                   Χρήσεις του Νερού


                                                                                                     είναι η χρήση του νερού στις πόλεις και στα σπίτια.

                                                      
                       Χρησιμοποιείτε ως ψυκτικό υγρό καις για το πλύσιμο των συσκευών. Ως                        συστατικό προϊόντων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.

            Για το πότισμα των θερμοκηπίων και των καλλιεργειών.

Το γλυκό νερό είναι λιγότερο 3%.
Το 73% βρίσκεται σε στερεή μορφή δηλαδή πάγου.
Το 20% του νερού βρίσκεται υπόγειος της Γής.
Το μείγμα είναι η ανάμιξη δύο ή περισσότερων υλικών.
Ετερογενή είναι τα μείγματα που φαίνονται ξεκάθαρα όλα τα υλικά τους.
Ομογενή είναι τα μείγματα τα οποία τα υλικά τους δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.
Τα ομογενή μείγματα λέγονται και διαλυτές.
            Οι ιδιότητες των μειγμάτων.
μπορούμε να αναμειγνύουμε διαφορετικά υλικά και διαφορετικές ποσότητες.
Τα συστατικά των μειγμάτων διατηρούν πολλές φορές όλες τους τις ιδιότητες τους.
            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link