Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012


Γεωγραφία Β’ Γυμνασίου Μάθημα: 30


ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.


Τα κύρια σημεία.


Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού πληθυσμού:
1.    η μεγάλη πυκνότητα του πληθυσμού.
2.    ανομοιόμορφη κατανομή πληθυσμού.
3.    υψηλό ποσοστό αστικοποίησης.
4.    έντονο δημογραφικό πρόβλημα.
5.    ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα..


Η Ευρώπη είναι μία  πυκνοκατοικημένη ήπειρος.


Οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της ηπείρου είναι τα πεδινά τμήματα των χωρών που βρίσκονται στην Βόρεια θάλασσα.
Αυτό οφείλεται:
1.    στο γόνιμο έδαφος.
2.    στο ευνοϊκό κλίμα.
3.    στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.
®Όρος: ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:  η συγκέντρωση ανθρώπων στις πόλεις
Σχεδόν τα ¾ των Ευρωπαίων ζουν στις πόλεις.


Στον πληθυσμό της ηπείρου έντονο είναι το δημογραφικό πρόβλημα.


Λόγο της υπογεννητικότητας αναμένεται μείωση του πληθυσμού.


Παράλληλος με την μείωση των γεννήσεων αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής.


Σημαντική είναι η μετανάστευση στην ήπειρο.


Ο πληθυσμός των μεταναστών στα κράτη της Ευρώπης αποτελεί το 2% του συνολικού πληθυσμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link