Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Οικιακή Οικονομία
Οργάνωση είναι μια σημαντική διαδικασία που εφαρμόζουμε για όλους τους τομείς της προσωπική της οικογενειακής και της κοινωνικής ζωής. Στην διαδικασία αυτή οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να βελτιώσουν την ζωή τους.
Στάδια οργάνωσης.


 

Οι πόροι είναι υλικά αγαθά και ανθρώπινες ιδιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να μπορούνε να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους για την ικανοποίηση των αγαθών και των επιθυμιών τους.
Πόροι
 


Υλικοί: χρήματα, εργαλεία, τρόφιμα κ.α          Ανθρώπινοι: τα φυσικά, ψυχικά                          και πνευματικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ικανότητες και ιδιότητες των ανθρώπων.

Ανάγκες είναι οι βιολογικές ή οι ψυχικές ελλείψεις και αποτελούν κίνητρα για την πράξη ανάλογων ενεργειών για την ικανοποίηση τους.

          Αυτοπραγμάτωση αίσθημα πληρότητας
           
Ανάγκες Εκτίμησης επιθυμία του ανθρώπου  για                           εκτίμησης.
           
Κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου για αγάπη και στοργή.
                                                                           Φυσιολογικές ανάγκες είναι οι βασικές ανάγκες                           για την ύπαρξη της ζωής του ανθρώπου.
Αξίες είναι ισχυρές πεποιθήσεις, αντιλήψεις ιδέες και αρετές που καθορίζουν τις πράξεις μας, αναπτύσσουν την προσωπικότητας μας και καλλιεργούν το χαρακτήρα μας όπως ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και η αξιοπρέπεια.
Πρότυπα είναι παραδείγματα ανθρώπινων χαρακτήρων ή καταστάσεων που θέλουμε να τους μοιάσουμε.
Η ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων είναι στην διαδικασία της οργάνωσης των εργασιών μας, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.
 


Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην οργάνωση των εργασιών μας αφού όλες οι εργασίες από τις πιο απλές μέχρι τις πιο δύσκολες χρειάζονται χρόνο.
Στόχος είναι ένα κίνητρο που πηγάζει από μια ανάγκη ή επιθυμία μας και είμαστε αποφασισμένοι να τον πραγματοποιήσουμε.
Πραγματοποιήσιμοι στόχοι είναι οι στόχοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Συγκεκριμένοι στόχοι είναι όταν έχουμε σαφέστατους στόχους και ξεκάθαρους.
Να έχουμε προγραμματίσει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας.
Υπάρχουν διαφόρων ειδών στόχοι:
 

Επίσης πρέπει να έχουμε ιεραρχήσει τους στόχους μας ανάλογα με τις επιθυμίες μας.
                        Υπάρχουν 2 ειδών αποφάσεις οι απλές και οι σύνθετες.
απλές μπορούν να παρθούν εύκολα χωρίς ιδιαίτερη σκέψη.
σύνθετες είναι αυτές που χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για αν παρθούν και έχουν να κάνουν με σημαντικές αποφάσεις για την εξέλιξη της ζωής ενός ανθρώπου ή για το ότι κρίνει ο καθένας πιο σημαντική για τον εαυτό του.
                                   Τα στάδια πάρσεος αποφάσεων.
Εντοπίζουμε που υπάρχει πρόβλημα.
Προσπαθούμε να βρούμε πολλές εναλλακτικές λύσεις.
Επιλέγουμε την πιο προσιτή και την πιο σωστή λύση.
Εφαρμόζουμε την λύση που θεωρούμε την πιο σωστή.
Αξιολογούμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link