Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


Μαθηματικά β’ γυμνασίου επαναληπτικές ασκήσεις στην Γεωμετρία 2.1, 2.2, 2.4.
Άσκηση 1τη.
Αντιστοιχίστε τους σωστούς τριγωνομετρικούς αριθμούς με τους αντίστοιχους σύμφωνα με τον τριγωνομετρικό πίνακα.
α) συν60
1) ½
β) εφ45
2) 3
γ) εφ30
3) 3/3
δ) ημ30
4) ½
ε) συν30
5) 1
δ) συν60
6) 3/2
Άσκηση 2ρη.
        Συμπληρώστε τον πίνακα τριγωνομετρικών αριθμών.
      ω
30
45
60
ημω
½
___
2
___
2
συνω
√___
2
√___
2
½
εφω
√___
3
 1
√3
Άσκηση 3τη.
        Δίνετε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ= ΑΓ=20cm και η γωνία Α είναι 120°. α) Να βρείτε το ύψος, β) να βρείτε το εμβαδόν του.                            Α
                               
                                                 120°
                       
                            Β           Δ               ΓΆσκηση 4τη.
        Να εξετάσετε αν οι παρακάτω ισότητες είναι σωστές.
1.    εφ60°= 2εφ30°
2.   2ημ30°=
3.   3εφ60°=3
Άσκηση 5τη.
        Σας δίνεται το παρακάτω ανάπτυγμα taylor να συμπληρώσετε του απαιτούμενους όρους για να βγάλετε τον ορισμό εφαπτομένης, ημίτονου και συνημίτονου.
εφω=_________________.

συνω=__________________.

ημω=___________________.
Άσκηση 6τη.
Δίνετε το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με κάθετες πλευρές ΑΒ=7cm και ΑΓ=11cm. Να βρείτε τις εφαπτόμενες και το γινόμενο τους.                           Α

                                                                     90°

                                Β                                           Γ
Άσκηση 7η.
        Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Α είναι 90° το ΑΒ=8cm και ΒΓ=10cm. Να βρεθεί το ημίτονο και το συνημίτονο των οξειών γωνιών.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link