Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012


Πληροφορική γενική σύνοψη των Δικτύων
®Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;
Δίκτυο υπολογιστών ονομάζετε ένα σύνολο 2 και περισσότερων η/υ που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω καλωδίου ή ασύρματα.
®Τι είναι η ενσύρματη και η ασύρματη  σύνδεση δικτύων;
Ενσύρματη: σύνδεση με καλώδιο¥ Ασύρματη: σύνδεση χωρίς καλώδιο¥Μητροπολιτικό δίκτυο (Man).
®Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα δίκτυα ανάλογα με την περιοχή;
Δίκτυα ευρείας περιοχής (wan)® Δίκτυα Τοπικά (lan).
® Τι χρειάζεται για την σύνδεση των υπολογιστών σε ένα δίκτυο;
1.    καλώδιο
2.    τηλεφωνική γραμμή
3.    2 μόντεμ
® Τι πρέπει να έχει ένας Η/Υ για να συνδεθεί ένας Η/Υ σε ένα δίκτυο;
1.    κάρτα δικτύου
2.    διανεμητή
®Πως ονομάζονται οι κανόνες των δικτύων;
®Πρωτόκολλα επικοινωνίας
®Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα ενός δικτύου;
1.    επικοινωνία
2.    διαμοιρασμός εξοπλισμού
3.    εξοικονόμηση χρημάτων
4.    αξιοπιστία
5.    ευκολία επέκτασης
®Ποια είναι τα βασικά μειονεκτήματα ενός δικτύου;
1.    κίνδυνος από χάκερ+ ιούς
®Τι είναι το «Internet»;
Δίκτυο ευρείας περιοχής.
®Πως ονομάζετε η ιστοσελίδα που διαβάζει ο Η/Υ μας;
Πελάτης.
®Ο Η/Υ που μας προσφέρει την ιστοσελίδα ονομάζετε;
Εξυπηρετητής (server).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link