Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Απολυτήριες Θρησκευτικών Γ΄ Γυμνασίου

https://workspaces.acrobat.com/?d=UmOubfdIhFdNftZgEviZ4g


Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών Γ’  Γυμνασίου.
(Να επιλέξετε τις 6 από τις 9 ερωτήσεις όλες είναι ισάξιες)
    1.    Γράψτε τα αίτια και τα αποτελέσματα του σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας από την Ανατολική (1054 μ.Χ).
    2.    Να δώσετε περιληπτικά τους ακόλουθους ορισμούς:
α) οικουμενική Σύνοδος   β) τοπική Σύνοδος γ) επαρχιακή Σύνοδος
    3.    Να δώσετε τα αίτια και τα αποτελέσματα του Διατάγματος των Μεδιολάνων.
   4.    Διατυπώστε τα αίτια της εικονομαχίας.
    5.    Να συμπληρώσετε τα κενά:
Η …….................. γυναίκα του τότε αυτοκράτορα μετά τον θάνατο του το ………. συγκάλεσε την ………. Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκηδόνα της Προποντίδας που ήταν ……………………. της Κωνσταντινουπόλεως με σκοπό την καταπολέμηση της αίρεσης του …………………………..  .
    6.    Να αποδώσετε σύντομα του ορισμούς:  α) Προχαλκηδόνιοι- Αντιχαλκηδόνιοι    β) Κοινοβιακός μοναχισμός.
    7.    Να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά των ακόλουθων προσώπων της Αγίας Τριάδας: α) Ο Πατέρας    β) ο Ιησούς Χριστός        γ) Το Άγιο Πνεύμα
     8.    Να εξιστορήσετε τα γεγονότα της Πεντηκοστής, τι το αξιοθαύμαστο έγινε εκείνη την μέρα;
     9.    Να κάνετε τις σωστές αντιστοιχίες:
α) 1202-1204                            1) Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος (Χαλκηδόνα)
β) 451 μ.Χ                                 2) Κατάληψη της Πόλης από σταυροφόρους
γ) 413 μ.Χ                                 3) Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος (Έφεσος)

α)     
β)     
γ)     
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link