Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ανακοίνωση για την δομή των ασκήσεων

Η Διαχείριση γνωρίζει, ότι η δομή των ασκήσεων, μπορεί να μην ταιριάζει με αυτήν των καθηγητών σας, όμως σε περίπτωση που λύνετε αυτές τις ασκήσεις είσαστε διατεθειμένοι να λύσετε οτιδήποτε ασκήσεις.
Η Διαχείριση.

1 σχόλιο:

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link