Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Τορρικέλι--Ανάλυση

Ο Torricelli χρησιμοποίησε υδράργυρο και βασίστηκε σε μια θεωρία για την  ισορροπία των υγρών. Γέμισε έναν (κλειστό στο ένα άκρο) γυάλινο σωλήνα με υδράργυρο και -αναστρέφοντάς τον- τον βύθισε σε μια μικρή λεκάνη όπου προϋπήρχε υδράργυρος.
Ο  υδράργυρος μέσα στον κλειστό γυάλινο σωλήνα ΚΑΤΕΒΗΚΕ, οπότε πάνω από την ελεύθερη επιφάνειά του δημιουργήθηκε ΚΕΝΟ.

Χρησιμοποιώντας μεταγενέστερες έννοιες μπορούμε να εξηγήσουμε θεωρητικά «πώς» από τη μέτρηση του ύψους της υδραργυρικής στήλης μπορούμε να οδηγηθούμε στη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Αν επιλέξουμε
·        ένα σημείο Α  στην κορυφή της στήλης του (κλεισμένου στον σωλήνα) υδραργύρου
·        ένα σημείο Β στη βάση της υδραργυρικής στήλης (στο ίδιο «υψόμετρο»  με τα σημεία της ελεύθερης στον αέρα  επιφάνειας του υδραργύρου) 
·        ένα σημείο Γ  στην ελεύθερη επιφάνεια του υδραργύρου την εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα θα έχουμε
Εφόσον ο  υδράργυρος είναι ΑΚΙΝΗΤΟΣ:  pΒ = pΑ+ dυδρgh
Εφόσον ο  υδράργυρος είναι ΑΚΙΝΗΤΟΣ:  pΒ = pΓ
αλλά η pΓ είναι  ΙΣΗ με την ατμοσφαιρική πίεση και η pΑ ίση με μηδέν. Άρα   pατμ= dυδρgh. 
Μπορούμε συνεπώς να υπολογίσουμε την ατμοσφαιρική πίεση πολλαπλασιάζοντας την πυκνότητα του υδραργύρου επί την επιτάχυνση της βαρύτητας και επί το ύψος της υδραργυρικής στήλης   .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link