Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Τεχνολογία Τεστ


Διευθυντής Παραγωγής
Ο διευθυντής παραγωγής συντονίζει την παραγωγή ώστε να βγει ποιοτική παραγωγή αλλά και με  χαμηλό κόστος.
Λειτουργίες του Διευθυντή Παραγωγής:
1) Φτιάχνει δείγματα των προϊόντων που έχει να παράγει, για να εξακριβώσει την ποιότητας τους και άλλα λάθη που μπορούν να αποφευχθούν.
2) Σχεδιάζει την γραμμή παραγωγής.  
3) Με διάφορες παρατηρήσεις διορθώνει την γραμμή παραγωγής.
4) Αναλύει λεπτομερώς κάθε φάση της παραγωγής.
5) Καθορίζει τα κρίσιμα σημεία ελένχου για την ποιοτική παραγωγή.
6) Φροντίζει για την διακίνηση των πρώτων υλών από την αποθήκη στον χώρο παρασκευής.
7) Αγοράζει μηχανήματα που αυτοματοποιούν την παραγωγική διαδικασία, βρίσκει τρόπο να τα τοποθετήσει στο χώρο παραγωγής.
8) Προγραμματίζει την ποσότητα και τον ρυθμό παραγωγής αγαθών.
9) Φροντίζει για την αγορά πρώτων υλών και των μηχανημάτων.
10)     Πρέπει να ξέρει να αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει.
11)     Να φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εμφανίσετε την διεύθυνση των αρχείων pdf σημειώστε στην επιλογή "δεν λειτουργεί" για την γρήγορη επισκευή του link